Beteiligung an der Schulentwicklung

Überblick:

 • AG Medienkonzept 19.01.2022
 • AG SchiC am Termin folgt
 • AG Stundenplan am 13.01.2022
 • AG Duales Lernen Termin folgt
 • AG Jahrgangsmischung am 11.01.2022
 • AG Schulische Prävention am 20.01.2022
 • AG Schüleraustausch Termin folgt
 • AG Schulgarten 11.01.2022
 • AG Oberstufe Termin folgt
 • offene Fragen?
  steuergruppe@iss-mahlsdorf-berlin-de